Våre medarbeidere

Advokat Bjørn Carlberg

Bjørn Carlberg har tidligere vært ansatt hos advokatene Snaprud & Lervik på deres Kløftakontor fra mars 1988. Fra og med 1990 jobbet han i kontorfelleskap med advokatene Snaprud & Lervik, og i 1992 overtok han firmaets kontorer på Kløfta og har siden det drevet firmaet under navnet Advokatfirmaet Carlberg. Fra samme tid ble det også etablert et kontor i Nannestad sentrum for å yte våre klienter i Nannestad den service at de skulle slippe å reise ut av kommunen for å nå vårt kontor.

Tlf: 40407601 E-post: bjorn@carlberg.no

Advokatfullmektig
Bjørn Granli Jokstad

Bjørn Granli Jokstad har vært ansatt siden 2011 og arbeider primært som daglig leder for Eie Eiendomsmegling avdeling Kløfta. Han har tidligere arbeidet som saksbehandler i UDI.

Tlf: 99293090 E-post: bgj@eie.no

Eiendomsmedhjelper/sekretær
Marianne Mellby Carlberg

Marianne Mellby Carlberg har tidligere erfaring som sekretær fra GEN-Prosjektering, Universitetsforlaget, Kværner Bruk, Forsvarets Forskningsintitutt samt fra Nordiska Filt og Virer. Vi er fra 1.9.2009 en del av Eie Eiendomsmegling AS, noe vi er veldig stolte av. Se egen side.

Tlf: 40407602 E-post: marianne@carlberg.no

Advokatfullmektig
Håkon Kristian Solberg

Han har vært ansatt i firmaet siden 2015. Han avsluttet masterstudiet høsten 2014. Hans mastroppgave lå innefor området internasjonal skatterett og han har ved flere anledninger vært trainee hos advokatfirmaene PricewaterhouseCoopers og Ernst Young.

Tlf: 40216095/63980230 E-post: hks@carlberg.no

Om oss

Kontoret åpnet på Kløfta samtidig med åpningen av Romerikssenteret 1. september 1987.

Senere har kontoret øket fra 1 til 4 medarbeidere og flyttet til større og mer hensiktsmessige lokaler på bakkeplan.

Fra 1992 har vi hatt kontor i Nanenstad sentrum for å kunne yte service for våre stadig flere kunder i Nannestad kommune.

Kontoret har hatt en økning i antall saker fra første stund, noe som har medført at vi har måttet utvide staben av medarbeidere slik at vi har kunnet ta oss av vår stadig økende klient- og oppdragsmengde.

De siste 3-4 årene har vi også hatt en enorm økning av tomter- og tomteområder for salg, slik at vi i dag har skilt ut eiendomsmeglerdelen i Elite Eiendomsmegling AS som omsetter et stort antall tomter og råtomter i løpet av året i tillegg til alminnelige boligsalg og boligprosjekter.