• VI FINNER DE BESTE

    LØSNINGENE

  • PRESIS OG UPARTISK

    TILNÆRMING

Advokatfirmaet tilbyr allsidig juridisk bistand , og har egen eiendomsavdeling under Eie Eiendomsutvikling AS.

Velkommen

Advokatfirmaet Carlberg ble etablert i 1987, og tilbyr allsidig juridisk bistand.

Vi har også skilt ut en eiendommeglerdel i Eie Eiendomsutvikling AS.

Eiendom

Egen eiendomsavdeling under Eie Eiendomsutvikling AS

De siste årene har vi også hatt en enorm økning av tomter- og tomteområder for salg, slik at vi i dag har skilt ut eiendomsmeglerdelen.

Avdelingen omsetter et stort antall tomter og råtomter i løpet av året i tillegg til alminnelige boligsalg og boligprosjekter.